Çizgi Koleji

Çizgi koleji

rehberlik

ortaokul

Rehberlik Çalışmaları

Psikolojik Danışma ve Rehberlik Bölümü olarak amacımız; öğrencilerimizin duygusal, sosyal ve bilişsel alanlarda kişisel gelişimlerine yön vermek, kendilerini gerçekleştirme yolunda temel kişilik özelliklerini kazanmış bireyler olmalarına rehberlik etmek, kendileri ve çevreleriyle barışık bir bakış açısı oluşturmalarını sağlamanın yanında yaşadıkları güçlüklerde çözüm yollarını bulmalarına yardımcı olmaktır. Okul öncesinden itibaren sosyal – duygusal öğrenmeye önem vererek seviyeler arası dikey ve yatay bir planlama ile programlarımızı oluşturmaktayız.

Sınıf Rehberlik Çalışmaları

Öğrencilerin eğitsel, duygusal ve sosyal gelişimlerini destekleyici sınıf rehberliği çalışmaları birbirini tamamlayıcı yıllık rehberlik programı dâhilinde düzenlenir.

  • Hedef belirleme
  • Motivasyon
  • Kendini tanı
  • Mesleki ilgi ve becerilerin farkındalığını sağ
  • Ders çalışma becerileri.
  • Öfke kontrolü.
  • Yaş dönemi özellikleri
  • Sınav kaygısı.
  • İletişim becerileri, karar verebilme becerileri vb. konularda sınıf çalışmaları yürütülür. 

ÖĞRENCİLERE YÖNELİK ÇALIŞMALAR

Çizgi koleji

rehberlik

Okulumuza öğrenci kabul sürecinde, aday öğrencinin sosyal – duygusal durumu ve eğitsel becerilere hazıroluşluk bakımından gözlenmesi ve geri bildirim verilmesi sağlanır.

Çocuklar yeni bir ortama giriyor olmaktan dolayı heyecan, kaygı ve korku duyabilirler. Okulun ilk günlerinde öğrencilerin uyum ve adaptasyonlarını kolaylaştırmak adına çeşitli etkinlikler yapılır. Uyum sürecinde problem yaşayan öğrencilerle birebir çalışmalar yapılarak velilerine bilgi verilir.

Sınıf içi gözlemler, veli ve öğretmenlerin geri bildirimleri sonucu öğrencinin bireysel ihtiyacına yönelik birebir görüşmeler yapılır.

Öğrencilerin arkadaşlık ilişkilerini geliştirme, sosyalleşmelerini sağlama, problem ve çatışma çözme becerilerini geliştirmek amacıyla ihtiyaçlarına yönelik olarak grup çalışmaları yapılır.

Sınıf içi gözlemlerde amaç, öğrencilerin doğal davranışlarının izlenmesidir. Özellikle farklı derslerde öğrencilerin grup içindeki davranışları, derse katılımları, dikkat süreleri, arkadaşlık ilişkileri gözlemlenir ve değerlendirilir.

Öğrencilerin duygusal, eğitsel ve sosyal gelişimlerinin takibi bireysel, grup görüşmeleri ve sınıf rehberlik çalışmalarıyla takip edilir. Eğitim – Öğretim dönemi içerisinde her öğrenci ile öğrencinin ihtiyacı dışında en az bir defa bireysel süreç değerlendirme görüşmesi yapılır. Aynı zamanda öğrencilerimizin ihtiyaç alanları tespit edilerek süreli grup çalışmaları da düzenlenir.

Eğitim sürecinde farklı düzeyde problemle karşılaşmaktadır. Bu problemlere çözüm bulmak amacıyla yapılmıştır.  

Öğrencilerin bazı derslerden başarısızlığını nedenlerini tespit etmek amacı ile hazırlanmıştır.

Öğrencilerimizin öğrenme stillerini belirlemeye yönelik yapılan bir uygulamadır.

Sınav kaygısı ölçeği sınav kaygısı yaşayan öğrencileri tespit etmek, sınav kaygısının nedenlerini ortaya çıkartıp, çözüm yollarını bulmak amacıyla kullanılır.

Öğrencilerin ilgi ve isteklerinin farkına varmalarını sağlamak ve hangi meslek alanına yatkın olduklarını belirlemek amacıyla kullanılır.

Başarısızlık nedenleri anketi, öğrencilerin okul başarısızlığına neden olan faktörlerin ortaya çıkarılmasında kullanılır. Sınıfın ve okulun başarısızlık nedenleri hakkında da genel bilgiler verir.

Öğrencilerin gelecek planlarını desteklemek ve hedefledikleri meslekleri daha yakından tanımalarını sağlamak amacıyla “Kariyer Günü” etkinliği düzenlenir. Bu çalışma Ortaokul düzeyindeki öğrencilerin mesleki yönelim ve ilgileri belirlenerek her yıl Şubat, Mart. Nisan aylarında çeşitli meslekleri uzmanlarından öğrenme fırsatı bulurlar.

Öğrencilerin seçkin liseler ile ilgili bilgi sahibi olabilmesi için 8. sınıf öğrencilerimize Lise Tanıtım gezileri düzenlenir.

Çizgi koleji

Uygulanan Testler ve Ölçekler

VELİLERE YÖNELİK ÇALIŞMALAR

Veli Görüşmeleri:  Öğrencilerimiz hakkında bilgi almak, ilgi ve yeteneklerine ilişkin bilgi paylaşmak ve öğrencilerimizin gelişim sürecini değerlendirmek amacıyla velilerimizle bireysel görüşmeler yapılır. Eğitimin etkili bir şekilde sürdürülebilmesi, okul-aile işbirliğinin sağlanması ile mümkün olmaktadır. Bu işbirliğini artırmak ve çocuklarımızın gelişim sürecinde onları desteklemek için velilerimiz de rehberlik servisimizden randevu alarak görüşmeler yapılır.

Veli Seminerleri:  Velilerimizi çeşitli konularda bilgilendirmek, anne baba olma ve çocuk yetiştirme konularında farkındalıklarını artırmak amacıyla yıl içerisinde seminerler düzenlenir. Seminerler rehber öğretmenlerimiz ve konusunda uzman psikologlar tarafından verilmektedir.

Tercih Danışmanlığı:  Velilerimizin Öğrencilerinin akademik başarısı, psikolojik durumu veya bireysel yönelimleri hangi liseye uygunsa, tercihini o yönde yapmasını sağlamak amacıyla 8.sınıf öğrencilerimize ve velilerimize Tercih Danışmanlığı yapmaktayız.

 

#sendeçizginibelirle

çocuğunuzun hayatını zenginleştirin

Sohbeti Başlat
1
Bilgi Alın.
Merhaba
Size nasıl yardımcı olabiliriz?