Çizgi Koleji

Çizgi koleji

rehberlik

Ana Okulu / Okul Öncesi

Rehberlik Çalışmaları

Psikolojik Danışma ve Rehberlik Bölümü olarak amacımız; öğrencilerimizin duygusal, sosyal ve bilişsel alanlarda kişisel gelişimlerine yön vermek, kendilerini gerçekleştirme yolunda temel kişilik özelliklerini kazanmış bireyler olmalarına rehberlik etmek, kendileri ve çevreleriyle barışık bir bakış açısı oluşturmalarını sağlamanın yanında yaşadıkları güçlüklerde çözüm yollarını bulmalarına yardımcı olmaktır. Okul öncesinden itibaren sosyal – duygusal öğrenmeye önem vererek seviyeler arası dikey ve yatay bir planlama ile programlarımızı oluşturmaktayız.

Sınıf Rehberlik Çalışmaları

Öğrencilerin eğitsel, duygusal ve sosyal gelişimlerini destekleyici sınıf rehberliği çalışmaları birbirini tamamlayıcı yıllık rehberlik programı dâhilinde düzenlenir.

  • Hedef belirleme
  • Motivasyon
  • Kendini tanı
  • Mesleki ilgi ve becerilerin farkındalığını sağ
  • Ders çalışma becerileri.
  • Öfke kontrolü.
  • Yaş dönemi özellikleri
  • Sınav kaygısı.
  • İletişim becerileri, karar verebilme becerileri vb. konularda sınıf çalışmaları yürütülür. 

ÖĞRENCİLERE YÖNELİK ÇALIŞMALAR

Çizgi koleji

rehberlik

Okulumuza öğrenci kabul sürecinde, aday öğrencinin sosyal – duygusal durumu ve eğitsel becerilere hazıroluşluk bakımından gözlenmesi ve geri bildirim verilmesi sağlanır.

Çocuklar yeni bir ortama giriyor olmaktan dolayı heyecan, kaygı ve korku duyabilirler. Okulun ilk günlerinde öğrencilerin uyum ve adaptasyonlarını kolaylaştırmak adına çeşitli etkinlikler yapılır. Uyum sürecinde problem yaşayan öğrencilerle birebir çalışmalar yapılarak velilerine bilgi verilir.

Sınıf içi gözlemler, veli ve öğretmenlerin geri bildirimleri sonucu öğrencinin bireysel ihtiyacına yönelik birebir görüşmeler yapılır.

Öğrencilerin arkadaşlık ilişkilerini geliştirme, sosyalleşmelerini sağlama, problem ve çatışma çözme becerilerini geliştirmek amacıyla ihtiyaçlarına yönelik olarak grup çalışmaları yapılır.

Sınıf içi gözlemlerde amaç, öğrencilerin doğal davranışlarının izlenmesidir. Özellikle farklı derslerde öğrencilerin grup içindeki davranışları, derse katılımları, dikkat süreleri, arkadaşlık ilişkileri gözlemlenir ve değerlendirilir.

Öğrencilerin duygusal, eğitsel ve sosyal gelişimlerinin takibi bireysel, grup görüşmeleri ve sınıf rehberlik çalışmalarıyla takip edilir. Eğitim – Öğretim dönemi içerisinde her öğrenci ile öğrencinin ihtiyacı dışında en az bir defa bireysel süreç değerlendirme görüşmesi yapılır. Aynı zamanda öğrencilerimizin ihtiyaç alanları tespit edilerek süreli grup çalışmaları da düzenlenir.

Ebeveynlere çocuğunun mizaç ve kişilik özelliklerini tanıma imkanı vermektedir. Böylelikle, ebeveynler, çocuğunu diğer çocuklardan ayıran özellikleri daha net görmekte ve çocuğunun davranışlarının altında yatan sebepleri daha iyi tespit etmektedir.

Ebeveynlerin çocuklarının öğrenme özelliklerini keşfederek daha  kolay ve hızlı öğrenmelerine yardımcı olmak amacıyla uygulanan bir testtir. Çocuklarının  öğrenme modelini keşfeden veliler çocuklarının daha kolay ve hızlı öğrenmesine yardımcı olarak daha başarılı olmalarını sağlayabilirler.

Öğrencilerinin dikkat düzeylerini belirlemek amacıyla hazırlanmıştır. Dikkat, herhangi bir şeye iradeli bir şekilde odaklanabilmektedir. Anaokulu Dikkat Testi, öğrencilerin 7 (yedi) farklı türde dikkatini (genel dikkat, sözel dikkat, sayısal dikkat, görsel dikkat, işitsel dikkat, kısa süreli dikkat, uzun süreli dikkat) ölçmeyi ve hazırlanan raporda her bir dikkat düzeyini arttırabilmek için yapılması gerekenlerle ilgili tavsiyeleri içermektedir.

Ebeveynlere çocuklarının şekil uzay-konum algılama, şekil zemin ilişkileri kurabilme, analitik düşünme, problem çözme, benzerlikleri görebilme, farklılıkları ayırt edebilme, tümdengelim, tümevarım, sınıflama, sıralama, parça-bütün ilişkisi kurabilme, tamamlama, eşleştirme, ilişkilendirme, bağ kurma gibi bilişsel becerileri hakkında bilgi sahibi olmayı sağlar.

Çocuklarda görme kusurları çoğu zaman fark edilmeyebilir. Göz kusurları öğrencinin rahat kavramasını ve öğrenmesini engeller. Eğitim öğretimin daha verimli gerçekleşmesi için öğrencilerimize “LEA Göz Tarama Testi” uygulanır.

Okul öncesi öğrencilerinin ilköğretim birinci sınıfa geçerken gelişimsel ve akademik olarak hazır bulunuşluk durumu desteklemek amacıyla görsel algı ve okul olgunluğu çalışmaları yapılır. Gözlem ve çalışmalar doğrultusunda veliler ile bilgi paylaşımı yapılır.

1. sınıfa başlayacak öğrencilerimize “Metropolitan Okul Olgunluk Testi” uygulanır. Bu ölçeğin amacı çocuğun sosyal, bilişsel, fiziksel ve duygusal olarak okula hazır olup olmadığını ölçmektir

Çizgi koleji

Uygulanan Testler ve Ölçekler

VELİLERE YÖNELİK ÇALIŞMALAR

Veli Görüşmeleri:  Öğrencilerimiz hakkında bilgi almak, ilgi ve yeteneklerine ilişkin bilgi paylaşmak ve öğrencilerimizin gelişim sürecini değerlendirmek amacıyla velilerimizle bireysel görüşmeler yapılır. Eğitimin etkili bir şekilde sürdürülebilmesi, okul-aile işbirliğinin sağlanması ile mümkün olmaktadır. Bu işbirliğini artırmak ve çocuklarımızın gelişim sürecinde onları desteklemek için velilerimiz de rehberlik servisimizden randevu alarak görüşmeler yapılır.

Veli Seminerleri:  Velilerimizi çeşitli konularda bilgilendirmek, anne baba olma ve çocuk yetiştirme konularında farkındalıklarını artırmak amacıyla yıl içerisinde seminerler düzenlenir. Seminerler rehber öğretmenlerimiz ve konusunda uzman psikologlar tarafından verilmektedir.

#sendeçizginibelirle

çocuğunuzun hayatını zenginleştirin

Sohbeti Başlat
1
Bilgi Alın.
Merhaba
Size nasıl yardımcı olabiliriz?