Çizgi Koleji

cizgi.k12.tr

aydınlatma metni

Özel Çizgi Okulları Kredi Kartı (Mail Order) Ödeme Formu Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni ve Açık Rıza Beyanı

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (“Kanun”) 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla, aşağıda bilgileri bulunan Özel Çizgi Okulları tarafından hazırlanmıştır

MERSİS Numarası:

Adresi:

Telefon:                                       Faks:                                              E-mail:

Özel Çizgi Okulları banka nezdinde kredi kartı (mail order) ödeme işleminde; Müşteri Adı Ve Soyadı, Kart Sahibi Adı Ve Soyadı, Adres, Vergi No, T.C. No, Telefon (Cep/Sabit), Banka, Kart No, Son Kullanma Tarihi, Güvenlik Kodu, Kart Cinsi, İmza bilgilerini faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi ile yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amaçlarıyla işlemektedir.

Söz konusu kişisel veriler, Kanunun 5. maddesinde belirtilen “sözleşmenin ifası, hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi, hakkın tesisi” hukuki sebebine dayanarak, yazılı ya da elektronik ortamda elde edilmekte, tamamen veya kısmen otomatik yolla veri sorumlusu yazılımı üzerine kaydetmek, fiziki olarak muhafaza etmek, veritabanı oluşturmak, liste yapmak, belge doldurmak, dilekçe yazmak, form doldurmak suretiyle işlenmekte olup, gerekli her türlü teknik ve idari tedbirler alınarak korunmaktadır. Açık rızanın geri alınması halinde, veri işleme faaliyeti durdurulmaktadır.

Kişisel verileri, yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi ile sınırlı olmak üzere; gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişileri, tedarikçiler, yetkili kamu kurum ve kuruluşları, sözleşmeli hizmet aldığımız, iş birliği yaptığımız kuruluşlar ile paylaşılmaktadır.

Kanunun “İlgili kişinin hakları”nı düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, ayrıntısını web adremizde bulunan Özel Çizgi Okulları Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasında düzenlendiği şekilde, Başvuru Formu’nu kurumumuza ileterek yapılabilir.

ÖZEL ÇİZGİ OKULLARI

AYDINLANMA BEYANI

Yukarıda açıklanan tüm hususlarda tarafıma gerekli aydınlatma yapıldığını, Çizgi Okullları Eğitim Hizm. Ltd. Şti. Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasını okuduğumu ve anladığımı, 6698 sayılı Kanunun 11. maddesi kapsamındaki haklarımı bildiğimi beyan ederim.

Veri Sahibi Adı Soyadı  : ………………………………..     

T.C. Kimlik No: ……………………………..

Tarih  : ………………………………..

İmza

AÇIK RIZA BEYANIM

Veri sorumlusunun kanunlarda açıkça öngörülmesi, sözleşmenin kurulması ve ifası için gerekli olması, hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi, açık rızanın alınmasından kaynaklanan nedenlerle sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda toplanan kişisel verilerimin işleme amacı ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü işlenmesine;

_ Açık Rızam ile Kabul Ediyorum

Veri Sahibi Adı Soyadı  : ………………………………..     

_ Kabul Etmiyorum

T.C. Kimlik No: ……………………………..

Tarih  : ………………………………..

İmza
Sohbeti Başlat
1
Bilgi Alın.
Merhaba
Size nasıl yardımcı olabiliriz?