EĞİTİM SİSTEMİMİZ

FİNLANDİYA EĞİTİM SİSTEMİ

Finlandiya Eğitim Sistemi okullarımızda uyguladığımız, çocuklarımızın okuma becerileri bilim ve matematik okur yazarlığı kadar, sosyal bilimler, görsel sanatlar, işitsel sanatlar, spor ve pratik yaşam becerilerinin gelişmesi sağlanmaktadır.

Çizgi Koleji öğrencileri özellikler Anaokulu ve İlkokullarımızda doyasıya oyunlar oynarken keyif alarak öğrenirler. Finlandiya eğitim sistemi okullarımız atölyelerinde yaparak ve yaşayarak öğrenme modeli uygulanırken çocuklarımız “Yaparak deneyimlemeyi, eğlenerek öğrenmenin” keyfini yaşarlar.

Çizgi Okulları aldığı uluslararası danışmanlık hizmetleriyle, Finlandiyalı eğitmenlerden öğretici eğitimi hizmeti almaktadır. Bu sebeple uyguladığı yöntemlerle ALTERNATİF, bireyselleştirilmiş eğitim programlarıyla BUTİK bir okuldur. Finlandiya Eğitim Sistemi günümüzde dünya genelinde en şaşırtıcı ve ön planda olan bir eğitim modelidir. Ülkemizde bulunan eğitim sistemi ile herhangi bir alakası bulunmayan sıra dışı bir eğitim modelidir. Çocuklarımıza Finlandiyalı ve alanında uzman öğretmenlerimiz tarafından, sınıflarımızda ortalama 5 saat eğitim verilmektedir. Bu eğitimlerde zorunlu bildiğimiz kurallar geçersiz olup, öğrencinin oturduğu sıradan tutun, dinlenmesine kadar kendi belirleyeceği düzende eğitim alır ve öğrencinin ev ortamını yaşaması sağlanır. Finlandiya Eğitim Sisteminde öğrencinin okula severek ve isteyerek eğitim almaya gelmesi amacı ile eğitimde baskı anlayışı tam anlamıyla kaldırılmış olup, derslerindeki başarıları veya başarısızlıkları ile ilgili herhangi bir not veya ev ödevi verilmemektedir. Öğretmenlerimizin belirlediği saatlerde haftada ortalama 3 saat çocuklarımız, mesleki yeterliliklerini geliştirmek adına eğitimlere katılmak için zaman ayırırlar. “Finlandiya Eğitim Modeli” ne göre öğrenciler için kesin çizgilerle belirlenmiş kurallar yoktur. Öğrenciler dersleri en iyi nasıl öğrenebileceğinin farkındadır ve ona göre hazırlıklarını yaparlar.

Çizgi Koleji’nde uygulanan eğitim-öğretim faaliyetlerinde standart düzende sıra, masa ve öğretmen masası bulunmamaktadır. Öğrencilerin farklı zekâ alanlarına uygun olarak tasarlanan özel sınıflarda eğitim alması sağlanarak baskın olan zekâ alanlarının gelişmesi sağlanmaktadır. Örnek olarak sayısal zekâ alanı için matematik sınıfları oluşturulması ya da Görsel zekâ alanı için grafikler ve materyallerin ağırlıklı olduğu sınıfların hazırlanması gösterilebilir.

Çizgi Koleji, “Finlandiya Eğitim Sistemi” ni tercih ederek öğrencilerine bireysel sorumluluklar alma, eğitim ve öğretim sorumluluğunun bilincine varma gibi pek çok davranışı kazandırmayı hedeflemektedir. Çünkü gerçek başarılar bireysel olarak sorumluluk almaktan geçmektedir. Anaokulundan üniversiteye kadar sürecek olan eğitim hayatlarında başarıya giden yolda emin adımlarla yürümeleri için tercih ettiğimiz bu sistem ile kalıcı öğrenmeler oluşturmaktayız. Kalıcı öğrenmelerin oluşması öğrenci başarılarının uzun süre devam etmesini sağlar. Böylece eğitim hayatı boyunca öğrenciler, önceki öğrendiklerini unutmaz ve sürekli yükselen bir grafik çizerler.

Çizgi özel eğitim kurumlarında eğitim, her duyuya hitap ederek oluşturulan çeşitli sınıflarda bir fırsata dönüşmektedir. Bu sınıflarda gerçekleştirilen eğitim faaliyetleri, öğrencilerin öğrenmelerinin sorumluluğunu alarak, sıkılmadan, eğlenceli ve verimli bir süreç yaşamalarını sağlamaktadır. Genel uyarılmışlık halinin sürekli olarak optimum seviyede tutulması ile öğrencilerin derslerden kopmadan ilgilerinin sürekli derste olması hedeflenmekte ve sağlanmaktadır.

ERKEN KAYIT İNDİRİMİ KAMPANYA
Okulumuza erken kayıt yapmanız halinde indirimli fiyattan faydalanabilirsiniz.
ERKEN KAYIT FORMU

Biz Sizi Arayalım